• Permalink Gallery

  भारतातील विवाह नोंदणी कायदा (Marriage Registration in India)

भारतातील विवाह नोंदणी कायदा (Marriage Registration in India)

By |December 4th, 2019|

Smt. Seema v. Ashwani Kumar (2006 (2) SCC 578) केस मध्ये दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील सर्व विवाहांची नोंद करणे कायद्याने बंधनकारक केलेले आहे. बर फक्त या निकालापुरते न बोलता आपल्या दैनंदिन जीवनाचा विचार केला तर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रांची गरज अनेक महत्वाच्या कामासाठी पुरावा म्हणून लागते आणि जर त्यावेळी नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर नेमक्या वेळी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे विवाह नोंदणी ची नेमकी प्रक्रिया काय आहे हे जाणून घेणे हर एक व्यक्तीची जबाबदारी ठरते. सर्वसामान्यपणे आपल्या भारतात विवाह नोंदणी ही दोन कायद्यांतर्गत होवू शकते.
 • Permalink Gallery

  का टाकले आहेत PMC बँकेवर निर्बंध ?

का टाकले आहेत PMC बँकेवर निर्बंध ?

By |September 25th, 2019|

सहकार क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरस्वत बँकेच्या शतक महोत्सवी पदार्पण सोहळ्यात २०१७ साली नितीन गडकरी यांनी रिझर्व्ह बँकेला कानपिचक्या देताना म्हटले होते
“  देशातील सहकारी बँका जनसामान्यांच्या कष्टावर उभा राहिलेल्या आहेत पण या बँकाकडे रिझर्व्ह बँक नेहमीच संशयाच्या नजरेने पाहते. त्यांची खाजगी बँकांशी तुलना करून त्यांच्यावर नेहमी कडक निर्बंध लावले जातात पण खासगी बँका या केवळ आपल्या व्यवसायाशी प्रामाणिक असतात तर सहकारी बँका मात्र जनसामान्यांच्या उन्नती साठी धडपडत असतात त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अशा बँकांकडे संशयाने बघू नये”

मा. नितीन गडकरी १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी सारस्वत बँकेच्या शतक महोत्सवी कार्यक्रमात बोलताना.

पण रिझर्व्ह बँकेचा सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आजही तोच आणि तसाच आहे. राज्यातल्या पंजाब महाराष्ट्र को ऑपरेटीव्ह बँक या एका आघाडीच्या सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. सदर निर्बंध हे पुढच्या ६ महिन्यासाठी बंधनकारक असून ६ महिन्यानंतर पुन्हा एकदा बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेवून पुढील निर्णय घेण्यात येतील. ग्राहकांना ६ महिन्याच्या कालावधीत बँकेतून फक्त १००० रुपये [...]

 • Permalink Gallery

  मृत्युपत्र : एक अत्यावश्यक निर्णय

मृत्युपत्र : एक अत्यावश्यक निर्णय

By |September 24th, 2019|

प्रत्येक व्यक्तीची इच्छा असते की सुंदर आयुष्य जगल्यानंतर मृत्यूपश्चात देखील आयुष्यभर  कमावलेली भौतिक, भावनिक आणि अध्यात्मिक कीर्ती कायम राहावी. मानसिक समाधान अथवा ज्याला पुण्यकर्म परोपकार म्हणतात तो नि:संदिग्धपणे व्यक्तीनिष्ठ ठरतो. राहता राहिला प्रश्न व्यक्तीने कमावलेल्या भौतिक इस्टेटीचा तर मात्र मरणानंतर ही इस्टेटीचा वाद हा १०० पिढ्यांपर्यंत चालू राहू शकतो ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या स्वअर्जित संपत्ती बाबतचा भीषण वाद टाळण्यासाठी ती हयात असतानाच योग्य प्रकारे इच्छा’पत्राच्या आधारे विल्हेवाट लावणे हे सर्व दृष्टीने न्याय ठरते.
व्यक्तीने इच्छापत्र अथवा मृत्युपत्र ज्याला सर्वसाधारणपणे “Will” म्हणून ओळखले जाते ते जर स्वतःच्या हयाती मध्ये बनवून ठेवले नाहे तर मृत्यूपश्चात व्यक्तीची संपत्ती ही तिच्या वाली वारसांमध्ये “हिंदू वारसाहक्क कायदा १९५६” च्या तरतुदीनुसार वाटप केली जाते. मात्र जर व्यक्तीने तिच्या हयातीमध्ये इच्छापत्र करून ठेवले असल्यास मृत्यपश्चात संपतीचे वाटप हे “Indian Succession Act 1925” म्हणजेच “भारतीय वारसअनुक्रम कायदा १९२५” च्या अखत्यारीत येते. इच्छापत्राच्या आधारे व्यक्ती तिच्या इच्छेनुसार तिच्या संपत्तीचे वाटप करू शकते. 
    “Indian Succession Act [...]

What is Indian Contract Act Part-2

By |May 14th, 2019|

We have seen so far the introduction of an Indian Contract Act. In this article we will see the remaining part of the act. Section 31 of the act talks about the contingent contract which means to do or abstain from doing something. Contract of indemnity and contract of insurance falls under this category. In contingent contract promisor undertake to perform the contract which is depended upon happening/non happening of a specific future uncertain event. Which is collateral to the contract. It is also termed as the conditional contract. There are 5 conditions laid down under this category for the contract to be named as quasi contract.

What is Indian Contract Act Part-1

By |October 24th, 2018|

In the commercial and corporate laws in India the Indian contract act is one of the oldest and essentially operating law throughout the centaury in the monetary, commercial and property transactions. Section 1-75 Provisions related to contract. Section 76-123 Provisions related to “Sale of Goods Act” Section 124-147 Provisions related to “Indemnity and Guarantee” Section 148-181 Provisions related to “Bailment and Pledge” Section 182-238 provisions related to “Agency” Section 239-266 Provisions related to “Partnership Act” Section 1 to 75 contains the general principles related to the contract. As per the Indian Contract Act,1872, a "contract" is an agreement enforceable by law. The agreements which are not enforceable by law are not contracts. An "agreement" means 'a promise or a set of promises' forming consideration for each other. And a promise arises when a proposal is accepted. By implication, an agreement is an accepted proposal. In other words, an agreement consists of an 'offer' and its 'acceptance'.
 • Permalink Gallery

  What is matrimonial fraud? how to recognize online matrimonial frauds

What is matrimonial fraud? how to recognize online matrimonial frauds

By |August 23rd, 2018|

There is famous play written by popular playwright Pralhad Keshav Atre known as “To Mi Navhech” ( I am not what you think) in the year 1962 The play was based on real story of a fraudster named Madhav Kazi who deceived many unmarried women by portraying himself  as an eligible bachelor.  It was famous criminal case in Maharashtra in early 60’s therefore P.K. Atre took an opportunity to bring the real story in form of drama on stage. The play was biggest hit of all time. The main character in the play is named with an imaginary name of “Lakhoba Lokhande” as it was not possible to mention the real name of culprit. There is dialogue which Atre placed in the mouth of  this character where he says
“These women may wander hours and hours just for buying a sleeper but when it comes to marriage they never [...]

 • Permalink Gallery

  What is 7/12 extract and why it is most important document while buying land/Property

What is 7/12 extract and why it is most important document while buying land/Property

By |July 29th, 2018|

7/12 extract is simply coalition of form no. 7 and form no. 12 out of these 21 forms depicting the title. In simple words form no. 7 describes the record of rights of a person over the land and form no. 12 is descriptive of agricultural information of crops taken in the land. Collective it is called as 7/12 extract.
 • Permalink Gallery

  No immediate arrest in Atrocity Cases: Latest judgment of Supreme Court of India

No immediate arrest in Atrocity Cases: Latest judgment of Supreme Court of India

By |March 22nd, 2018|

Untouchability is the greatest curse our human society has seen so far. In India it was implemented by cast in the rest of the world it was put through the difference of color. India is one of the biggest democratic country crowned by one of the lengthiest constitution in the world and it is the matter of pride that an illustrious luminary behind this constitution was himself from untouchable cast. He is none other than Dr. Babasaheb Ambedakar who is acknowledged as “Sculptor of Indian Constitution.”
This Indian constitution declares India a sovereign, socialist, secular, democratic republic assuring its citizens of justice, equality and liberty and endeavors to promote fraternity among them. Article 17 of Indian Constitution states the abolishment of ‘untouchability’ also forbid all such practices. In 1955 Untouchability (Offences) Act 1955 came into force to serve the purpose of Article 17. The said act is renovated [...]

Complete information about MH Law CET exam

By |March 17th, 2018|

It’s mid of March and chase has been started all over from India to be enrolled for coaching centers to clear the Law CET but many students are baffled as to what is the span and scope of this CET. What are the subjects? How to prepare for it? Is there any coaching center available which can provide good coaching for CET and so on. I already wrote down extensive article about how to do your LL.B. in India guide but after that  I got many messages till today about inquiring MH-CET for law and it’s procedure. Frankly speaking myself as a practicing lawyer is not 100% accustomed with this entrance trend but when I searched on net I did not get clear idea as the information is spread in pieces. Info is lagging and incomplete on many websites. Got a little idea what layman and career aspirants must have going through in absence of accurate information about the same. This was my urge behind writing this pillar article. I Will try to cover the information about Law CET in Maharashtra and it’s scope in this article.
 • Permalink Gallery

  Daughter’s right in ancestral property under Hindu Succession Act- current status

Daughter’s right in ancestral property under Hindu Succession Act- current status

By |February 4th, 2018|

This is an extensive article about daughter’s right in hindu ancestral property in the light of recent supreme court ruling.